מדיניות פרטיות

שלום, ותודה לך על שימושך באתר אינטרנט זה (“האתר”).

האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לנקבה וזכר כאחד.

האתר שייך ומופעל ע”י חברת  טאצ’ אונליין בע”מ  ו/או חברות קשורות ו/או חברות בנות (“החברה”).

אנו מכבדים את פרטיות משתמשי האתר. המדיניות שלנו בנוגע להגנת הפרטיות של משתמשי האתר, מפורטת להלן.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי משתמשי האתר.

מדיניות פרטיות זו מהווה תוספת לתנאי השימוש הכלליים של האתר, והאמור בה בא להוסיף עליהם ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, ולשינויים שייערכו בה מעת לעת.

כללי
בעת השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים באתר, נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי וחלקו אינו מזהה אותך באופן אישי. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך כתובתך האינטרנטית וכדומה.

Cookies
לצורך התפעול התקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר
וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע, האתר משתמש בקבצי “עוגיות”.

בנוסף, חשוב לדעת כי בעת השימוש והגלישה באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידי החברה בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מהחברה היתר לפרסם בשטח האתר. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies  אשר אינן קשורות במישרין לאתר, והדבר כפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

דפדפנים מודרניים כוללים, בדרך כלל, אפשרות להימנע מקבלת קבצי עוגיות. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. החוק אינו מחייב אותך למסור את המידע. עם זאת, לעיתים לא נוכל להעניק לך שירותים ללא קבלת המידע המבוקש.

 

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר על מנת לאפשר להשתמש בשירותים השונים באתר, לשפר ולייעל תהליכים ולהעשיר את השירותים המוצעים באתר.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה תשלח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר מוצריה וכן מידע שיווקי ופרסומי. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

 

 

 

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר
אלא אם תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.
החברה תהא רשאית למסור את פרטיך אם תבצע באתר פעולות בניגוד לדין ו/או פעולות הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה ו/או פעולות בניגוד לתנאי השימוש באתר ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או  בכל מקרה שהחברה תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו.

אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמכור את פעילותה ו/או את מניותיה ו/או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

זכויות יוצרים
על כל התכנים באתר חל חוק זכויות יוצרים ו/או דינים אחרים ואין להעתיק ו/או לצטט כל חלק  מהאתר ללא אישור מראש ובכתב.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

הזכות לצפות במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות תשמ”א – 1981, כל אדם רשאי/זכאי לעיין במידע הנאסף עליו ומוחזק במאגר מידע. אדם שצפה במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל: טאצ אונליין  בע”מ, לכתובת הדוא”ל: touchonline@shaniv.com
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות תשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק לחלוטין ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

יצירת קשר

בכל שאלה או בירור הקשור לפרטיות המידע הקשור אליך, הינך מוזמן ליצור איתנו קשר בטלפון 08-9908230   או בדוא”ל _ touchonline@shaniv.com.

אנו מאחלים לך הנאה רבה מהשימוש באתר שלנו.